Görme Engelliler

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI

İnsanla toprak ve mülkiyet ilişkisi eski çağlardan beri önem arz etmiştir. Harita, tapu, kadastro sektörü de bu önem ve ihtiyaçtan doğmuştur. Anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet  hakkının tespiti ve kullanılmasına ilişkin işlemler, devletin sorumluluğunda harita, tapu, kadastro sektörü tarafından yapılmaktadır.

Harita, yeryüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini modellendiren bir bilgi sistemidir. Kadastro taşınmaz malların hukuki ve fenni anlamda tespiti işlemidir. Tapu sicili, taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumunu göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulmaktadır.

Harita-Tapu-Kadastro Alanında yapılan uygulamaların birbiri ile ilişkileri bir bütün oluşturmaktadır. Kırsal ve kentsel gelişmeler, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ihtiyaçları, değişik sektörlerin bu sektöre duydukları ihtiyaç, sektördeki ara eleman ihtiyacını artırmıştır.

Alanımızda

10. sınıfta    24 erkek,   1 kız

11. sınıfta    8 erkek      11 kız

12. sınıfta 15 erkek 3 kız öğrenci olmak üzere toplam 62 tane öğrenci bulunmaktadır.

Alanımızdaki öğrenciler sayısal, çizim ve uygulama becerisi konusunda kendini geliştirmiş, beden olarak her türlü hava koşullarında uygulama yapabilecek durumda olan öğrencilerdi.

Okulumuzda Harita-Tapu-Kadastro Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

 

1. Haritacılık,

2. Kadastroculuk, alt dalları yer almaktadır.

 

Öğrencilerimiz okullarından mezun olduktan sonra

 

1. Devlet Demir Yolları,

2. Devlet Su İşleri,

3. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Müdürlükleri,

4. Belediyeler,

5. İller Bankası,

6. Bayındırlık Hizmetleri,

7. Havayolları,

8. Petrol Araştırmaları,

9. Tapu Sicil Müdürlükleri

10. Kadastro Müdürlükleri,

11. Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri,

12. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

13. İnşaat Şirketleri,

14. Harita Mühendisliği Büroları,

15. Harita Hizmetleri,

16. Harita Genel Komutanlığı (HGK),

17. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ),

18. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ),

19. Türk Telekomünikasyon A.Ş.(TÜRK TELEKOM),

20. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

21. Karayolları ve yol şantiyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Gelişen teknoloji her sektörde olduğu gibi haritacılıkta da ara eleman ihtiyacını arttırmıştır. 12. Sınıfta öğrencilerimiz işletmelerde mesleki eğitime gitmeleri; gelişen teknoloji ve öğrendiklerini uygulayabilme imkanı açısından önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında, -haritacılık piyasasında- yetişmiş eleman olarak aranan teknik personeldirler.

Harita Tapu Kadastro Alanı ülkemizde çok az ilimizde bulunması mezun öğrencilerimizin kıymetini daha da arttırmaktadır. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde yüksekokula geçiş imkânları vardır. Bu konuda dışarıda kalan öğrencimiz bulunmamaktadır.

Alanında KOCAELİ  İLİNDE  TEK  olan bölümümüz, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında açılmış olup, Piyasa tecrübesi kazanmış, iş bulma olanağı çok yüksek  elemanlarını yetiştirmektedir.

 

ALANIMIZDA YAPILAN  İŞLER

v Arazide doğruların belirlenmesi                                                                          

v Teodolit ve Takeometre ile alım yapma  

v Alan ve hacim hesapları       

v Poligon hesapları

v Arazide dik inme ve dik çıkma                                                                                  

v Planların araziye uygulanması (Aplikasyon) 

v GPS ile yön bulma vb…                                                            

v Yükseklik ölçümü hesapları (Nivelman) 

v İmar planı uygulama işleri   

 

BÖLÜMÜMÜZDE KULLANILAN ALET VE CİHAZLAR

- Totalstation - Elektronik sayısal nivo                          

- Elektronik                 - Nivo  

- El GPS  aleti              - Teodolit 

- Jalon                           - Prizma      

- Mira                             - Reflektör vb

Okulumuzda alana ait bilgisayar laboratuarı ve çizim atelyeleri mevcuttur. Uygulamalarımızı arazide birebir uygulayarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen teknik gezilerle hem gelişen teknolojiyi takip etmekte hem de bu teknolojiyi kullanma imkanı bulmaktadır. İşletmelerin kullanmış olduğu yeni sistemleri okulumuza gelip tanıtma imlanı sağlanmaktadır. Üniversitelere yapılan gezilerde öğrencilerimizin ufkunu açarak amaçlarını belirlemede veya sağlamlaştırmada yardımcı olmaktadır.